Det finns tydligen åtskilligt som inte står rätt till i samhället börjar vi aningslösa stackare upptäcka. Därför denna sida som kanske kan bli en källa till inspiration och startskott till praktisk handling. Den är på intet sätt snygg eller ens genomtänkt och komplett. Tvärt om är den skriven i all hast och kanske med något stavfel. Men den får duga tills vidare.

Det som fått bägaren att rinna över för oss och som fått oss att reagera, är en statlig utredning
(SOU 2011:75) om ny djurskyddslag som väckte vår nyfikenhet. Det verkar som att utredaren Eva Erikssons uppdrag fullkomligt har havererat.

I utredningen ingår nämligen även en översyn av tidelag (alltså människors sex med djur).
Utredningen är inte förutsättningslös utan fylld av oegentligheter och en ren indoktrinationsskrivelse pga sin ensidighet och sina formuleringar.

Det värsta hon gör för att kunna motivera att tidelag måste förbjudas, är nog att hon drar till med en ofattbar koppling mellan zoofilers lustfyllda umgänge med sina djur och djurmisshandel enligt följande.Insamlade rapporter från kvinnojourer (!), polis och veterinärer ger c:a 200 misstänkta fall av djurmisshandel där bröst, ändtarm och kön skadats och där man uppfattat att skadorna uppstått av knivar och andra tillhyggen.

200 fall.

Under 35 års tid!

Om det finns skador i eller i närheten av kön eller anal, ska det betraktas som sexuellt umgänge.
Och vilka har sexuellt umgänge med djur?
Zoofiler!I de fall det verkligen står en människa bakom skadorna och det alltså inte handlar om olyckor, är det lätt att förstå att det i själva verket är fråga om antingen barn med oförstånd och hämningslös experimentlust eller individer med kraftig mental störning.

Att zoofiler (zoo=djur, fil=vän) skulle vara skyldiga till dessa missdåd faller däremot på sin egen orimlighet; inte minst som de uppenbarligen känner sådan önskan om närhet till djuren att de till och med är beredd att ha sex med dem. Kopplingen i utredningen kan därför inte förstås på annat sätt än som ett renodlat manipulationsförsök jämbördigt med lögn.


Om detta kan förekomma i en statlig utredning utan att någon reagerar, då blir vi allvarligt oroade. Vi vill leta efter lösningar inte bara på enskilda frågor som denna utan även på makronivå. Finna en nyckel som gör att lögner och ogrundade påståenden i diskussioner inte kan leva vidare och bli till sanningar, som gör att en uppviglad mobb inte tillåts sätta agendan i politiken, som gör att begrepp som samhällsnytta och andra 'självklarheter' reds ut och inte tillåts förleda debatten.


Man kan tycka vad man vill om zoofiler, alltså människor som 'gullar' med sina djur lite väl mycket och lite väl intimt (för vissas tycke och smak - vad de nu kan ha med saken att göra).
Det kan man också göra om homofiler.
Och araber kanske?

Men om staten genom otillständiga utredningar tillåts förtrycka minoriteter enbart för att vissa högljudda individer äcklas av dem, så öppnar vi fördämningarna till ett riktigt fascist- och angivarsamhälle. Det är ju bara att se hur folk beter sig på nätet; hur mycket hat, hur mycket intolerans som finns. Med det ena patetiska försvaret efter det andra för varför de anser sig ha rätt att hata och har rätt att gapa ut sitt hat. Som mot bögar förr. Eller judar i Nazityskland. Vill vi ha det så?När man läser kommentarer i chattfora handlar det som regel bara om deliriska svordomar och dödshot, utkräkta i känslosvall.
Bloggar, till och med av politiker som borde veta bättre, sprider påståenden som saknar belägg. Det gäller även förslag i riksdagen mot tidelag som inte är mer underbyggda eller låter mer sakliga än vad vilken hatare som helst kan vräka ur sig på puben eller framför tv-apparaten.
Och som nämnts är inte heller en statlig utredning någon som helst garanti tydligen för sanning och förnuft.

Dessutom försvåras en saklig debatt av att vissa använder ord som är belastande; ett beteende som naturligtvis har till syfte att skapa en uppförsbacke för motståndarsidan. Exempelvis används i frågan om tidelag knappast ordet sexuellt umgänge som är neutralt och som skulle möjliggöra en mer förutsättningslös diskussion.

Man glider istället snabbt över i ord som användande och nyttjande (vilket gränsar till något parasitärt när det kommer till varelser) och snart nog vidare till utnttjande, missbruk, sexuella övergrepp för att till slut landa i våldtäkt. Det som från början mycket väl kan handla om sexuellt umgänge kletas på det viset enkelt ned av associationer.

Man kan då undra VAR ... den verkliga debatten ska hållas. Hur den ska hållas. För om politikerna läser och baserar sina beslut på chattar, osaklig media och oseriösa utredningar, hur ska då detta land kunna gå åt rätt håll?


Vi ska snart lägga ut allt material, såväl den föreliggande utredningen som du kan läsa här (kap.12) som de tidigare skrivelserna som legat till grund för utredningen, med kommentarer som punkterar allt.

Men just nu gör vi allt för att få klart ett kort yttrande till Jordbruksverket innan sista inlämningsdag 8 juni 2012 - det förmodligen enda yttrande som inte bifaller utredningen och som därför är så mycket viktigare.


Vill du hjälpa oss? Något litet bara?

Som att hämta lite info på nätet?
Eller är du duktig på att skriva och formulera dig?
Duktig på bildbehandling?

Göra en bättre hemsida än denna?

Tuff förhandlare?

Juridiskt kunnig?

Annat?


Hör då gärna av dig omgående. Beskriv vad du är beredd att göra så ska vi försöka hinna ge dig ett uppdrag.
 Visserligen är sista dag för yttrande den 8 juni 2012, men det finns mycket att göra även efter det datumet. Till och med om riksdagen fattar beslut om att införa en lag så får vi fortsätta styra upp detta misskötta land.

Vi kan inte acceptera ett regelrätt manipulerande av samhällutvecklingen.
Vi kan inte acceptera att landet ska styras av vindflöjlar till beslutsfattare som hukar sig för en sensationslysten flinande media och en hatgurglande mobb som inte förstår sitt eget bästa.


Du når oss på
stoppahatarna (snabel-a) gmail.com
tosseri (kanelbulle) yahoo.se